Konsekvensene av Odelstingets endringer i fengselsloven onsdag er at det skal strammes inn på reglene for soning. Det var bred enighet om de fleste forslagene. Debatten var lavmælt. Den største uenigheten dreide seg om hvilke ansettelsesforhold fengselsprestene skulle ha.

Høyre og Fremskrittspartiet hadde likevel en del forslag om enda strengere tiltak. Høyre ville blant annet at prøveløslatelse bare skulle gis som påskjønnelse, mens Frp ikke ønsket prøveløslatelse i det hele tatt.

En praktisk konsekvens av den nye loven er at det blir strengere reaksjoner for dem som uteblir etter permisjon eller bryter vilkårene for prøveløslatelse.

Etter onsdagens vedtak blir det også innført strengere kontroll med alle som skal inn i fengslene for å hindre innsmugling og bruk av narkotika. Det vil også bli etablert fengselsavdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå.

NTB