I en innstilling fra Stortingets sosialkomité sier de andre partiene nei til forslaget.

Flertallet mener det er feil prioritering av ressurser å benytte offentlige laboratorier til slik kontroll, og at det er uaktuelt å bruke både offentlige og private laboratorier fordi det handler om en ulovlig vare.

— Å åpne for en slags form for kvalitetsstempling av illegal sprit vil også kunne bidra til å opprettholde og utvide denne typen kriminell aktivitet, skriver flertallet.

Frp er enig i at forslaget ikke er verdt å anbefale ut fra et rent justispolitisk synspunkt, men at saken blir en helt annen om man velger å se det i lys av ønsket om å redusere antall dødsfall og helseskader som en følge av metanolforgiftning.

(NTB)