Et bredt flertall i Stortinget mente at det ikke var grunnlag for å stille noen tidligere statsråder til ansvar for budsjettoverskridelser og saksbehandlingsfeil. Til slutt var det bare Fremskrittspartiet og de uavhengige Frp-utbryterne som stemte for forslag om å innlede forberedelser til riksrettssak mot de tidligere Ap-statsrådene Kjell Opseth og Sissel Rønbeck for mangelfullt og feilaktig arbeid med planleggingen av Gardemobanen.

Ingen riksrett Riksrettstiltale blir det heller ikke mot tidligere samferdselsminister Lars Gunnar Lie fra Kristelig Folkeparti til tross fra at Smith-kommisjonen mente det var grunnlag for det fordi Lie ikke hadde oppfylt informasjonsplikten overfor resten av Syse-regjeringen og Stortinget.

Stortingsflertallet tok utgangspunkt i Smith-kommisjonens rapport som tilbakeviser påstandene om at blant annet ulovlige metoder skal ha vært tatt i bruk for å få hovedflyplassen lagt til Gardermobanen.

Tidligere samferdselsminister Kjell Opseth har høstet hard kritikk for sin behandling av saken. Tirsdag ba Aps hovedtaler Inger Lise Husøy opposisjonen be Opseth om unnskyldning for de mange angrepene.

-Han har måttet tåle mer enn noen andre i denne saken. jeg har ikke registrert at en eneste har bedt om unnskyldning. Såpass "stor" bør enkelte være. Den sjansen bør de ikke unnlate å benytte seg av, for maken til personforfølgelse skal man lete lenge etter, også blant stortingspolitikerne, sa Husøy.NTB