Flertallet fra SV, regjeringspartiene og Sp viste blant annet til at aldersgrensen på 25 år for "legemiddelassistert" rehabilitering kan fravikes, men at 25-årsgrensen praktiseres strengt.

Ap og Frp gikk inn for at behandling av rusmisbrukere ved hjelp av medisiner burde liberaliseres.

Stortinget gikk også enstemmig inn for å be regjeringen foreta en gjennomgang av lovverket for å sikre en bedre praksis enn i dag når det gjelder taushetsplikten. Stortinget mener at taushetsplikten i mange tilfeller blir praktisert for firkantet slik at den blir et hinder for en rask inngripen i forbindelse med behandling og tvangsbehandling.

(NTB)