Etter å ha vært stortingsrepresentant i fem perioder, mener Ranveig Frøiland at det får holde for hennes vedkommende. Hun opplyser til Bergens Tidende at hun bestemte seg allerede for et år siden.

— Jeg er så heldig at jeg har fått være med på så å si «alt» i partiet, er hennes kommentar.

Frøilands beslutning har vært kjent en stund blant ledende tillitsvalgte i Arbeiderpartiet, og det er en utbredt oppfatning at tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er best egnet til å overta den ledige plassen, både fordi hun er dyktig og populær og fordi de kommunale pliktene ikke lenger binder henne på samme måte som tidligere.

- Jeg er ikke uvillig

— Hvis partiet ønsker å bruke meg på Stortinget, vil det være galt å si at jeg er uvillig. Jeg har allerede fått en del henvendelser om dette, men det er jo slik at jeg hører bare fra dem som ønsker meg på Stortinget, sier Strøm-Erichsen som er 54 år.

I tillegg til å være kommunalråd og opposisjonsleder for partiet i Bergen er hun også medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre. For litt siden ble hun dessuten innvalgt i sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund.

Partiet fikk ved valget i 2001 bare tre stortingsrepresentanter fra Hordaland. I tillegg til Frøiland, som er fra Fjell, var det Olav Akselsen fra Stord og Leif Lund fra Bergen. De siste tjue år har Arbeiderpartiet ellers alltid hatt fem representanter herfra.

Fornyelse i sikte

Akselsen (38) har vært på Stortinget siden 1989, men er innstilt på gjenvalg. Han vil etter det Bergens Tidende forstår heller ikke få problemer med ny kontrakt.

Leif Lund (61) har lenge slitt med helseproblemer, men har likevel ikke helt bestemt seg. Han ble innvalgt i 1993. For Lund betyr det mye at partiet også i neste periode har en EU-motstander fra Hordaland på Stortinget. I Lunds sykepermisjon møter Rita Tveiten fra Osterøy på Stortinget. Hun var fast representant 1993-2001.

Når Hordaland Arbeiderparti velger nominasjonskomité på årsmøtet i mars, får den mulighet til å sørge for betydelig fornyelse på topplassene. I tillegg til Akselsen og Strøm-Erichsen på de to fremste plassene betraktes nestlederen i fylkeslaget, Hilde Lydvo fra Voss, som et lovende emne. Hun er 33 år. Det samme gjelder varaordfører i Fjell, Espen Villanger (31).

Fra Bergen er det all grunn til å tro at mange ønsker Per Rune Henriksen (44) på sikker plass. Han er leder i fylkeslaget og er LO-sekretær på heltid i Bergen. En joker fra Bergen er Ruth Grung (44) som kommende helg går av som leder i Arbeiderpartiet i Bergen.

Konsulent? Nei takk!

Ranveig Frøiland sier at det er med en viss tilfredshet hun gir seg, for det ser ut til at Arbeiderpartiet har begynt å seile på en oppgangsbølge. Da er tiden inne til at nye folk får overta. Neste år blir hun 60, og Frøiland bedyrer at noen pensjonisttilværelse som «frittstående konsulent» er helt uaktuelt for henne:

— Jeg har ikke sans for folk som utnytter sine politiske posisjoner og nettverk til å gjøre penger på den måten etter at de er gått ut av Stortinget. Man har lett for å møte seg selv i døren, og ikke minst sette partiet i klemme. Jeg har sett eksempler på at integriteten kommer i fare, så en slik karriere er absolutt ikke i mine tanker! sier hun med kraft i stemmen.

IKKE UVILLIG: - Hvis partiet ønsker å bruke meg på Stortinget, vil det være galt å si at jeg er uvillig, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.<br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND