— Bergen og Hordaland har mistet en arbeidsom stortingsrepresentant. Og vi har mistet en god kollega, venn og humørspreder, sa Kosmo.

Presidenten la vekt på at Leif Lund aldri glemte hvor han hørte til, møllearbeideren fra den aktive og radikale del av arbeiderbevegelsen.

— Leif var stolt over sin bakgrunn. Han visste hvem han var, og hvor han kom fra. Han sto hele sitt liv solid plantet i arbeiderbevegelsen. Uten kompromiss. Han var levende opptatt av verdiene om likhet og solidaritet med andre mennesker, sa stortingspresidenten i sin tale. Det var en rørt Jørgen Kosmo, som gjennom mange år sto i nær og personlig kontakt med Leif Lund. De satt ofte og drøste rundt samme kaffebord i restauranten.

Det er en tradisjon at når det holdes minnetale over avdøde representanter, får nærmeste familie være til stede. I går var flere av Leif Lunds nærmeste på plass i diplomatlosjen, like ved presidentens talerstol.

Etter talen ble det arrangert en privat sammenkomst i Stortingsrestauranten, der flere av Arbeiderpartiets fremste representanter møtte familien. Blant disse var Ranveig Frøiland og Marit Nybakk.