Ifølge VG er presidentskapet spesielt interessert i å få avdekket om stortingsgruppa til Frp har betalt for Eli Hagen når hun har vært på politikerreiser sammen med sin ektemann Carl I. Hagen, og når hun ikke har deltatt som ansatt i stortingsgruppa.

Dersom stortingspolitikernes ektefeller har fått reiser betalt av partigruppa, skal dette innberettes til skattemyndighetene for beskatning, melder avisa.

Carl I. Hagen sier at han har betalt av sine egne private midler når Eli Hagen har vært med ham på komitéreiser.

Kravet fra presidentskapet gjør at Frp må gå flere år tilbake i tid når de skal redegjøre for hvordan stortingsgruppa har brukt millioner av kroner.

I fjor fikk partiet 16,9 millioner kroner i gruppestøtte på Stortinget, bare 10,2 millioner kroner gikk til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.

— At partiet har så store poster med ukjent innhold, pirrer jo nysgjerrigheten på hvordan partiet bruker penger, sier lagtingspresident Inge Lønning (H) til avisa.

— Jeg registrerer at Hagen oppfatter regelverket slik at stortingsgruppa kan gjøre hva de vil med pengene, sier Olav Gunnar Ballo, som er SVs medlem av presidentskapet.