I neste omgang risikerer han å få saka i retur frå Stortinget.

Bakgrunnen for høyringa er at heile saka om omdanning av Statskonsult til aksjeselskap, var dårleg førebudd då ho vart fremja for Stortinget.

Dette er heile opposisjonen på Stortinget samd om. Regjeringspartia sine representantar fann i går ikkje å kunne gå imot høyringa.

Eit internt notat frå Administrasjonsdepartementet datert 16. juli avslører dette om strategien: «Det kan være hensiktsmessig å vente med etableringen av det nye organet til 01.07.04, fordi en da vil unngå problemstillinger knyttet til ansattes rettigheter dersom dette nye organet etableres samtidig med Statskonsult AS.»

Arbeidsrettseksperten, professor Henning Jakhelln, slo kraftig ned på dette og gjekk sterkt imot departementet sine vurderingar om rettane til dei tilsette.

Eit internt notat i Administrasjonsdepartementet, datert 13. november, avfeiar Jakhelln fullstendig.

Både Senterpartiet, SV og Ap er nå innstilte på å sende heile Statskonsult-saka tilbake til statsråd Norman, av di saka er for dårleg utgreidd. Desse partia har fleirtal i kommunalkomiteen, men ikkje i Stortinget.

Det ligg nå i Frp sine hender å tilføre Victor D. Norman eit nytt nederlag. Det blir resultatet om partiet slår lag med Sp, SV og Ap i saka.

— Vi vil vente til etter høyringa med å bestemme oss. Det kan bli tilbakesending. Saka må opp i gruppestyremøte tysdag og kanskje gruppemøte, seier Frp sin talsmann i komiteen, Per Sandberg, til Bergens Tidende.

Til høyringa måndag blir også jussprofessor Henning Jakhelln og lovavdelinga i Justisdepartementet kalla inn.