Bakgrunnen for gjennomgangen er påstander om ulovlig overvåking av Arne Treholt.

Beslutningen ble fattet i et møte i EOS-utvalget onsdag. EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjenesten.

— Utvalgets oppgave er å føre regelmessig tilsyn med EOS-tjenestene. Det skal ta opp alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle, særlig slike som har vært gjenstand for offentlig kritikk, heter det i en pressemelding fra utvalgsleder Helga Hernes.

PST