– Dette er en gledens dag, konkluderte Ketil Solvik-Olsen (Frp) i stortingsdebatten om regjeringens plan for utbygging av Goliat-feltet torsdag kveld. Solvik-Olsen var ordfører for saken i energi— og miljøkomiteen.

Et bredt flertall på Stortinget stilte seg bak planene, som innebærer at operatøren, Eni Norge, kan gjøre alvor av planene om utvinning fra feltet – det første olje- og gassprosjektet i Barentshavet. Goliat skal etter planen settes i drift i 2013.

ENI Norge deler lisensen med StatoilHydro i forholdet 65 til 35 prosent. ENI skal investere 28 milliarder kroner. Reservene i feltet er anslått til 174 millioner fat olje.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) anslår at Goliat kan bidra med over 500 arbeidsplasser i regionen og ha stor betydning for næringsliv og bosetting i nord.

– Goliat kan bli en av våre viktigste nye byggesteiner i nord, sa han.

Produksjon på Goliat må først godkjennes av Statens forurensningstilsyn blant annet basert på vurderinger rundt oljevernberedskapen. Det er også knyttet kritiske bemerkninger til elektrifisering av installasjonen. Bare deler av den kommer til å få strøm fra land ved oppstart, men det er et mål ifølge Riis-Johansen at all strøm skal hentes fra land i løpet av 2017