— Dette er mer et praktisk enn prinsipielt spørsmål, sier Stortingets visepresident Inge Lønning til Bergens Tidende. Stortingskomiteene har behov for stadig tettere kontakt med ulike deler av EU-systemet, selv om Norge ikke er medlem.

Det gjelder både finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen, næringskomiteen og fremfor alt utenrikskomiteen.

Inge Lønning, som også er nestleder i utenrikskomiteen, regner derfor med at det blir et overveldende flertall for å skaffe Stortinget et parlamentarikerkontor i Brussel når avgjørelsen faller. Det skjer etter alt å dømme før tingmennene tar sommerferie.

Beskjeden stab

Stortingets internasjonale avdeling har hatt ansvaret for å utrede hvordan et slikt kontor bør arbeide og organiseres. Avdelingssjef Rune Resaland opplyser at utredningsarbeidet ennå ikke er helt ferdig, men det er i hvert fall klart at det blir en meget beskjeden stab i startfasen.

Det er på dette stadiet heller ikke klart om stortingskontoret blir plassert i tilknytning til den norske EU-delegasjonen.

Forslaget om å skaffe Stortinget stedlig representasjon i Brussel ble lansert av Einar Steensnæs (KrF) under arbeidet med Europameldingen i fjor vår. Han fikk følge av Lars Sponheim (V), og deretter fulgte ja-partiene etter.

Europa-parlamentet

Inge Lønning er overbevist om at behovet for å ha et parlamentarisk kontor i Brussel bare vil øke etter hvert som EU-utvidelsen trer i kraft i 2004.

Han understreker at stortingsrepresentantene har et noe annet behov enn det som faller naturlig for den nåværende EU-delegasjonen å ta seg av. Ikke minst kontakten med Europaparlamentet blir viktigere enn i dag.

Også vestnorsk kontor

Parallelt med at Stortinget forbereder eget Brussel-kontor er byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen aktiv for å få flest mulig kommuner med på å etablere et vestnorsk kontor i EU-hovedstaden.

Sist onsdag var representanter for en rekke kommuner og fylkeskommunene på Vestlandet samlet for å drøfte både finansiering og praktiske oppgaver for et slikt kontor.

Strøm-Erichsen sier i samtale med BT at en styringsgruppe bestående av Martin Smith-Sivertsen, fylkesrådmann Paul Nilsen og hun selv vil ha hånd om den videre fremdriften, slik at kontoret kan komme i gang i løpet av første kvartal neste år.

Trenger markedsføring

Byrådslederen vil bruke en del tid på å reise omkring og markedsføre det planlagte kontoret. I første omgang skal hun besøke Regionrådet i Sunnhordland.

Foreløpig er det for tidlig å si hvor mange som vil gå sammen om det nye representasjonskontoret. Hun har notert seg at interessen for å bli med er stor både i Sogn og Fjordane, i Hardanger og i byer som Ålesund og Haugesund i tillegg til Bergen.