Svenskenes Krami-prosjekt vekker oppsikt både blant forskere og politikere. Deres metode for rehabilitering av kriminelle gir bedre samfunnsøkonomisk avkastning enn de fleste andre investeringer.

BT har tidligere omtalt forskningsrapporten som viser at for hver krone som investeres i Krami, får samfunnet tilbake opptil 18 kroner.

Vil gå lenger

Dette har også norske politikere oppdaget. Da kirke-, utdannings— og forskningskomiteen behandlet den ferske stortingsmeldingen om opplæring i kriminalomsorgen, ble svenskenes nytenkning rost opp i skyene.

«De samfunnsøkonomiske resultatene er oppsiktsvekkende og særdeles positive. (...) Flertallet mener det er svært viktig å få det samfunnsøkonomiske perspektivet tydeligere frem i norsk kriminalomsorg», heter det i komiteens innstilling. Alle partier bortsett fra Fremskrittspartiet og Jan Simonsen (uavhengig) sluttet seg til merknaden.

Flertallet ber nå om at regjeringen går lenger enn departementets foreslåtte pilotprosjekt. De ønsker et utvidet program etter modell av Krami, som inkluderer skole, kriminalomsorg, sosialetat og Aetat.

«Flertallet mener at dersom skolen inngår i dette samarbeidet, så kan resultatene bli enda bedre enn i Sverige».

— Krami har vist seg å være enormt samfunnsnyttig. Det er en god økonomisk investering, fører til et tryggere samfunn, og gir et bedre liv for dem som slipper ut av fengslene, sier saksordfører Lena Jensen (SV).

- Klare signaler

Hun mener regjeringen ikke kan overse de gode resultatene.

— Stortingsmeldingen er svak og vag når det gjelder oppfølging etter soning. Jeg håper disse signalene fra Stortinget er så sterke at regjeringen følger opp i statsbudsjettet. Hvis ikke vil SV selvsagt fremme forslag om det til høsten. Jeg lover å følge opp dette til det blir gjennomført, sier Jensen.

Hun mener at siden Krami har en slik dokumentert suksess, bør et tilsvarende program snarest settes ut i livet i Norge. SV foreslo å sette av penger på neste års statsbudsjett til et landsomfattende prosjekt, men fikk ikke støtte fra noen andre partier.

Eva Nielsen (Ap) sier også hun ønsker en norsk Krami-variant, selv om hun ikke stemte for å sette av penger nå.

— SVs forslag var for rigid. Stortinget bør ikke gå inn og detaljstyre fagmiljøet på denne måten. Men jeg er helt enig i intensjonen i forslaget. Derfor vil vi fremme forslag om 200 millioner kroner ekstra til ettervern på statsbudsjettet.

Også Høyres Søren Fredrik Voie mener budskapet til regjeringen er klart.

— Dette er et signal om at det bør bevilges mer penger til opplæring og ettervern. Jeg regner med at departementet følger opp merknadene, sier han.