— En tollreduksjon på linje med det Bergens Tidende har rapportert på nesten 50 prosent er virkelig dramatisk for norsk landbruk. Ja, det er helt uhørt.

— Det er all mulig grunn til å stille spørsmål ved om det landbruket vi har i Norge i dag, med småskalabruk, overlever. Situasjonen er svært alvorlig, ikke bare for landbruket, men også for bosettingen i hele landet og næringsmiddelindustrien, sier Senterpartiets Magnhild Meltveit Kleppa til Bergens Tidende. Hun er både fungerende parlamentarisk leder på Stortinget og en del av Sps forhandlingstroika på Soria Moria.

Støtte til forhandlingene

Politikerne som kom ut fra møterommet i Stortinget i går kveld, etter å ha blitt orientert om WTO-forhandlingene, var preget av stort alvor og et tungt ansvar.

Utenriksminister Jan Petersen og landbruksminister Lars Sponheim ba samtlige partier på Stortinget om støtte til G10-landenes forhandlingsposisjon foran et avgjørende møte i Zürich i Sveits på mandag. De fungerende, parlamentariske lederne, Siv Jensen (Frp), Hill Marta Solberg (Ap), Karin Andersen (SV) og Magnhild Meltveit Kleppa (SV), ga den avtroppende regjeringen den støtte og de fullmakter de trenger, ifølge Jan Petersen og Lars Sponheim.

Det er bred enighet på Stortinget om at Norge må fortsette samarbeidet i G10-gruppen. Den består av 10 land med svært høye tollsatser for importert mat. De viktigste landene er Japan, Sør-Korea, Sveits og Norge.

G10 kan stoppe tolltak

Det er bare gjennom en samstemt G10-gruppe Norge og de øvrige landene kan få moderert øvrige WTO-lands ytterliggående forslag om svært dramatiske kutt i tollsatsene, mener partiene på Stortinget.

Regjeringen har fått beskjed om «å gjøre alt som står i dens makt for å gjøre skadevirkningene for Norge minst mulig,» ifølge SVs Karin Andersen.

Både Andersen og Meltveit Kleppa understreker at en av de aller viktigste sakene som må bli stoppet er kravet om tolltak.

En rekke land ønsker at det innføres en maksimalgrense for tollsatser. Forslagene varierer fra en toll på 75 prosent til 100 prosent. Norske tollsatser på helt sentrale matvarer ligger på mellom 200 til 430 prosent.

— Et tolltak vil være helt uakseptabelt, sier Karin Andersen.

— Så uakseptabelt at Norge og den påtroppende regjeringen må si nei til en WTO-avtale?

— Det vil jeg ikke kommentere nå fordi konsekvensene er vanskelig å ha oversikt over.

Karin Andersen sier at hun håper WTO-forhandlingene tar tid, men vil ikke si om hun håper de bryter sammen eller går i stå.

Uenighet om fullmakten

Etter møtet i Stortinget var det uenighet mellom Magnhild Meltveit Kleppa og Karin Andersen på den ene siden, og Lars Sponheim og Jan Petersen på den andre.

Meltveit Kleppa og Andersen sa at de bare hadde gitt et bindende ja til at Norge kan fortsette i G10, og ikke til selve forhandlingsposisjonen som de forbeholder seg retten til å korrigere på et senere tidspunkt.

— Vi har ikke godkjent eller gitt vår støtte til forhandlingsposisjonene, sier Meltveit Kleppa.

Det er Lars Sponheim sterkt uenig i.

— Det å akseptere at vi går videre i G10 på mandag, betyr også at de aksepterte de norske posisjonene som blir fremlagt på møtet. Hvis Soria Moria-kameratene hadde ønsket det, ville vi stoppet de norske forhandlerne umiddelbart. Det kan selvfølgelig den påtroppende regjeringen fortsatt gjøre, sier han.

— Uten ryggdekning hadde vi hoppet av prosessen, sier Lars Sponheim som er landbruksminister i 10 dager til.

ALVORSTUNGE: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Karin Andersen (SV) måtte i går kveld lytte til statsrådene Lars Sponheim og Jan Petersen som informerte om WTO-forhandlinger som betyr dramatiske tollreduksjoner.
Håvard Bjelland