TRON STRAND tron.strand@bt.no OsloAlle partier — unntatt Ap - stilte seg i går bak et privat lovforslag fra Frp. Det betyr at Stortinget instruerer regjeringen om å endre sammensetningen av granskingskommisjonen som skal se på dykkernes skjebne. Skandaløs behandling - Regjeringens håndtering har vært skandaløs. De har satt ny rekord i å nedsette en granskningskommisjon. Det tok ni måneder fra Stortinget ba om det. Når den først ble nedsatt, var det ingen dykkerfaglig ekspertise med. Det er det samme som å sette rørleggere til å granske et flyhavari, sier Tom Engh i Nordsjødykker-alliansen.Det er et nettverk av dykkere. Selv dykket Engh i Nordsjøen på 70-tallet.Engh sier dykkerne hadde mistanke om at kommisjonens mandat var ikke å finne ut noe som helst. Dykkerne får oppreisning Det var i fjor Stortinget ba regjeringen om å nedsette en granskingskommisjon. I går gikk altså flertallet til det skritt å vedta en detaljert instruksjon om granskningen. Det betyr at dykkerne selv får en observatør i kommisjonen, samt at den skal utvides med dykkerfaglig ekspertise.- Dette er en oppreisning for dykkerne. Vi tar dem på alvor, og samfunnet skal få svar på de spørsmål dykkerne har reist, sier Harald T. Nesvik (Frp) til Bergens Tidende.Nesvik peker på at norske dykkere ble pålagt å jobbe under trykk i lengre tidsrom enn det amerikanske dykkere ble. Kan ha blitt "ofret" - Vi må få klarhet i hvordan de ble behandlet. Er dykkere blitt "ofret" for at oljen i pionertiden hurtigst mulig skulle opp fra Nordsjøen? spør Nesvik.Det er blitt påvist en rekke senskader hos dykkerne. Svært mange sliter med depresjoner og flere har tatt livet av seg.- Det som virkelig har betydd mye for oss er den fantastiske støtten vi fikk av biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther. Det betydde et vendepunkt for oss. Vi er ydmyke og utrolig takknemlig for biskopens engasjement. En av dykkerne, som var deprimert og suicidal, sier rett ut at biskopen har reddet livet hans, sier Engh.