Barnehagen var stengt, huseiere var bortreist og en mann kom seg ut fra loftsvinduet, like over vannflaten. Beboerne i Lyngen kan takke tilfeldighetene for at ikke liv gikk tapt i jordraset fredag.

Raset skjedde ved 15.40-tiden rundt 1 kilometer sør for kommunesenteret Lyngseidet. To hus, deler av fylkesvei 868 og en småbåthavn ble feid på sjøen.

Det var fredag kveld fortsatt usikkert om det er ytterligere rasfare i området. I mellomtiden opprettet kommunen et kriseteam for å ta hånd om beboerne politiet har evakuert.

— Til nå er drøyt 100 personer evakuert. Det kan bli flere, men vi har gått over et ganske stort område, sier rådmann Leif Lintho i Lyngen til NTB.

En geolog var fredag ettermiddag på befaring på stedet, og en rasekspert fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skulle inspisere området fredag kveld.

Meter fra raset Rolf Tøllefsen, som driver verksted og båtfirma i Lyngen, befant seg på småbåthavna da jordmassene begynte å bevege på seg.

— En kollega og jeg jobbet ute på flytebrygga, bare noen meter fra raskanten. Bilen min forsvant, mens vi fikk oss en god seiltur ut på fjorden, sier han til NTB.

De to kollegene ble, etter å ha kommet seg til land, bedt om å dra ut i båt for å se etter overlevende.

— Begge husene sto nesten helt under vann, men vi så en mann i loftsvinduet på det ene og fikk ham ut derfra. Vi knuste ei rute og tok oss inn i det andre huset, men så ingen i den delen som var over vann, sier Tøllefsen.

Til behandling Mannen i 60-årene som ble reddet ut av det ene huset, ble fløyet til sykehuset i Tromsø, som fredag kveld opplyste til NTB at mannen er til undersøkelse. Skadeomfanget var uklart, men han er ikke i livsfare og var ved bevissthet da han ble hentet ut.

Familien på seks som bor i det andre huset som ble tatt av raset, var tilfeldigvis i Tromsø for å hjelpe sønnen med innflytting på hybel, skriver NRK.

Rolf Tøllefsen mener også det var flaks at raset ikke skjedde tidligere på dagen.

— Kort tid før var det barn fra barnehagen i nærheten ute og gikk i området. En mann som sto på land, fikk heldigvis også snudd trafikken bort fra området raskt, sier han til NTB.

Stort krisearbeid I tillegg til en rekke privatboliger, ligger det også en folkehøyskole og et bo- og omsorgssenter i nærheten av rasstedet. Lyngen kommune har etablert et samlingssted for evakuerte på gamle Lyngen sykehjem.

— Dette opptar selvsagt alle som bor i kommunen. Det er etablert flere kriseteam som jobber med oppfølging av de pårørende. Alle etater i kommunen og en rekke frivillige er involvert i arbeidet, sier rådmann Lintho til NTB.

Sivilforsvaret deltar også i arbeidet med å kartlegge sikkerheten til beboerne i området, et arbeid som blir koordinert av Troms politidistrikt.

Fikk ikke sikringsmidler Rett før skredet i Lyngseidet skylte to boliger på sjøen, fikk kommunene i området avslag på en søknad om å rassikre Nordnesfjellet i samme område.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere avslått å bruke midler på å utbedre rassikring og overvåking av skredutsatte Nordnesfjellet. Fredag avslo Olje- og energidepartementet anken fra det interkommunale samarbeidsprosjektet Fjellskred i Troms.

Raset gikk bare en time etter at ordførerne i de to nabokommunene hadde hatt et møte om avslaget.