– Vi er på ingen måte forskånet for store jordskjelv, sier forskerne Hilmar Bungum og Conrad D. Lindholm ved seismologisk senter på Kjeller – NORSAR, til Aftenposten.

Geologiske forhold tilsier at det er grunn til å vente kraftige fremtidige jordskjelv blant annet i Oslofjord-området, sier de to forskerne.

– Det vi derimot ikke kan forutse er tidspunkt, sted og styrke. Det er nå gått 101 år siden det siste store skjelvet som blant annet rammet Oslo. Dagens samfunn, med større befolkningstetthet og en mer komplisert infrastruktur, er betydelig mer sårbart for jordskjelv enn i 1904. Derfor venter vi at de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et større skjelv også vil bli større, sier Lindholm.

Skjelvet i 1904 målte 5,4 på Richters skala og fikk skorsteiner til å rase sammen, vinduer sprakk og tykke kirkemurer revnet.

– Vi venter et skjelv på Vestlandet målt til over fem på Richters skala innenfor en fem— til tiårsperiode, sier Bungum

Det største jordskjelvet i Norge med en styrke på 5,8 på Richters skala, rammet Lurøy-området utenfor Rana i Nordland i 1819. – Her vet vi det kommer et nytt stort jordskjelv i fremtiden, bare ikke når. Det kan komme i morgen eller om 150 år, sier Bungum.