36 prosent av elevene som startet på en yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring i 1999, avbrøt utdanningen målt fem år etter at de startet på grunnkurs for første gang.

Det er også stor forskjell i gjennomføringsgrad mellom de yrkesfaglige og de allmennfaglige studieretningene i videregående opplæring. Av 1999-kullet fullførte i gjennomsnitt 84 prosent av elevene på de allmennfaglige studieretningene i løpet av fem år. Tilsvarende tall for elevene/lærlingene i yrkesfag var 55 prosent.

Avbrutt videregående opplæring betyr at eleven/lærlingen ikke lenger er registrert som elev/lærling i videregående opplæring. Men undersøkelsen sier ingenting om de kan ha begynt på en annen type utdanning, valgt å reise utenlands eller gått ut i arbeidslivet. Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag— og svennebrev.

Tre av ti gutter i 1999-kullet avbrøt videregående utdanning, mens dette gjaldt to av ti for jentenes del. Dette samsvarer med tall fra tidligere års elevkull.