68 prosent av kandidatene svarer nei på spørsmålet om de vil at private aktører skal drive sykehjem i sin kommune. 24 prosent sier ja, mens 8 prosent svarer vet ikke.

Også blant Frp og Høyres toppkandidater er skepsisen til stede. Under halvparten, 48,7 prosent, av Høyres kandidater sier ja til private aktører i sin kommune. 32,8 prosent sier nei, mens 18,5 prosent ikke vet. Blant Frps kandidater svarer 27 prosent nei eller vet ikke.

1.119 toppkandidater deltok i undersøkelsen.