Rammen for oppgjøret blir anslått til 3,9 prosent, men da Morten Øye i LO-Stat begrunnet hvorfor LO anbefalte forslaget, sa han rammen var 4 prosent. Han mente etterslepet i staten dermed var blitt mindre. Samtidig hadde oppgjøret en sosial profil, sa Øye.

Riksmeklingsmann Svein Longva la fram en skisse til løsning klokken 7.00 onsdag morgen. Denne ble brukt som utgangspunkt for samtaler mellom arbeidstakerorganisasjonene og statens personaldirektør Jørn Skille, men løsningen trakk i langdrag.

Etter det NTB forstår har rammene for lønnsoppgjøret i staten vært drøftet på høyeste hold i regjeringen før Longva la fram det forslaget som partene anbefalte.

Forhandlingslederne Arne Johannessen i Unio, Morten Øye i LO-Stat og Tore Eugen Kvalheim i YS-Stat la fram sitt siste utspill på formiddagen, og ventet i flere timer på tilbakemelding fra staten. Et planlagt møte klokken 12.30 ble utsatt fordi staten trengte mer tid. Først klokka 15.40 ble det klart at streiken ble avverget.

Riksmeklingsmann Svein Longva har hele tiden holdt meklingsmennene i kommunesektoren orientert om forslag og utspill i statsoppgjøret. Partene i kommuneoppgjøret venter på en avklaring i staten før de fortsetter meklingen.

Tidligere på dagen brøt Akademikerne meklingen i staten og gikk ut i streik fordi de var misfornøyde med størrelsen og innretningen på lønnstilbudet. Akademikerne har krevd høyere lønnsøkning enn de andre. Organisasjonen vil dessuten at alle lønnsforhandlinger skal skje ute på den enkelte virksomhet, mens de andre organisasjonene vil ha sentralt fastsatte lønnstillegg.