— Vi må gå ni år tilbake for å finne tilsvarende oppsving for Arbeiderpartiet på våre målinger, sier Arve Østgaard i Sentio Research.

Med 36,5 prosent oppslutning sørger Ap for at den rød-grønne regjeringen styrker stillingen med tanke på eventuell valgseier i høst. De tre regjeringspartiene ville hatt rent flertall i Stortinget, hvis denne målingen hadde vært identisk med valgresultatet. Samlet har de ikke hatt en så sterk stilling på halvannet år.

Ap eneste vinner

Det er Sentios partimåling for Bergens Tidende nå sist i januar som viser til dels dramatiske bevegelser i opinionen.

Men det er bare Arbeiderpartiet som er skikkelig vinner. Både SV og Senterpartiet står merkbart svakere enn da de fikk regjeringsmakt i 2005.

Med bare 13,9 prosent oppslutning er Høyre den store taperen. Partiet har knapt stått svakere i nyere tid. Også Frp går markant tilbake. Begge høyrepartiene har tapt over to prosentpoeng i løpet av en måned.

Både valgforskere og politikere setter Arbeiderpartiets medvind direkte i sammenheng med finanskrisen og tiltakspakken fra regjeringen.

«Historisk troverdighet»

— Dette er en overbevisende tilbakemelding fra velgerne om at de slutter opp om krisepakken, mener Østgaard som likevel er noe overrasket over styrken i Arbeiderpartiets fremgang.

— Det er jeg også, for jeg stusser litt. Derfor vil jeg gjerne se tallene for neste måned før jeg trekker for bastante konklusjoner, sier professor og valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jenssen.

Men også han er overbevist om at den sterke krisefokuseringen har talt til Arbeiderpartiets fordel. Valgforskeren så en sammenheng i dette allerede i oktober. Dersom krisen blir forsterket, ser han ikke bort fra at partiet får ytterligere oppslutning.

— Ettersom faren for økt ledighet dominerer debatten, vil mange legge vekt på Arbeiderpartiets historiske troverdighet når det gjelder kampen for høy sysselsetting, sier Todal Jenssen.

Et ubehagelig tall

— Jeg tolker fremgangen for Arbeiderpartiet som et tegn på at velgerne har store forventninger til oss, og samtidig tillit til at vi gjør de rette grep for å komme gjennom finanskrisen, sier Per Rune Henriksen som er leder i Hordaland Arbeiderparti.

— Det vil kanskje være en fordel for partiet om krisen vedvarer en stund?

— Det er definitivt ikke noe ønske. Når vi har fått så stor oppslutning, henger det utvilsomt sammen med at regjeringen har vist seg handlekraftig.

— Partiet er nesten oppe på det berømmelige 36,9 som Thorbjørn Jagland i sin tid satte som betingelse for å regjere videre?

— Det er i hvert fall et tall som vekker ubehag, sukker Henriksen stille.

Høyre kapitulerer ikke

— Dette er for dårlig! Vi må høyere opp enn dette for å få et regjeringsskifte, sier Høyres nestleder Erling Lae.

Men det er ingen grunn til å kapitulere, for «målinger går opp og ned», som han sier. Dessuten viser det seg så å si i alle land – med unntak av Island – at sittende regjeringer styrker sin stilling i en økonomisk krisetid, påpeker han.

— Gjør et tall som 13,9 deg likevel litt nervøs?

— Nei, man skal ikke la seg styre av nervøsitet. Høyre har et stort potensial, for vi kan vise at også vi tilbyr trygghet i en vanskelig tid, mener Lae.

— Dette er selvsagt ingen god måling for Høyre, men det er ikke noe skremmende lavt tall på dette stadiet. Det er jo lenge igjen til valget, og jeg er stor optimist på partiets vegne, sier Martin Smith-Sivertsen som er leder av Hordaland Høyre.

Synes du de rødgrønne har gjort en god jobb så langt? Diskuter her.

STOR TILLIT: - Dette er et tegn på at velgerne har tillit til oss, sier Per Rune Henriksen, leder i Hordaland Arbeiderparti. Her med Jens Stoltenberg og Anne-Grete Strøm-Erichsen i Bergen i sommer.
Tor Erik H. Mathiesen
Ørjan Deisz
SCANPIX