I alt 3 844 962 passasjerer reiste til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av oktober i år.

Dette er en økning på 7 prosent i forhold til samme måned i 2009. Økningen var på nærmere 14 prosent på utland og 4 prosent på innland.

34 millioner

Hittil i år er økningen i antall passasjerer på totalt 3,8 prosent, og så langt i år har det reist nærmere 34 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner.

Antall flybevegelser økte i oktober med totalt 2,1 prosent.

Pluss 9,1 på Flesland

Blant de største lufthavnene til Avinor hadde Oslo Lufthavn, Gardermoen en økning i antall passasjerer på totalt 8,4 prosent, Bergen lufthavn, Flesland 9,1 prosent, Trondheim lufthavn, Værnes 5,5 prosent og Stavanger lufthavn, Sola 3,8 prosent.

De regionale lufthavnene hadde i snitt en vekst i antall passasjerer totalt på 4,3 prosent. Svalbard lufthavn hadde den største økningen med totalt 13,4 prosent.

De lokale lufthavnene hadde samlet en økning i antall passasjerer på 6,6 prosent.

— Gledelig

  • Det er selvsagt gledelig. Den viktigste grunnen til økningen er utlandsrutene, spesielt Norwegian sine mange nye tilbud. Vi glade for alle bergenser og vestlendinger som er ute og reiser, sier fungerende lufthavnsjef på Flesland, Grethe Vikane, til bt.no.

**Les også:

885 millioner i underskudd for SAS**