Det opplyser flaggkommandør og sjef for Kystvakten Lars Saunes til bt.no.

Store skader under vannlinjen

— Vi har registrert at «Andenes» har fått større skader enn vi først antok. Men konklusjonen kan vi først trekke etter at skipet har vært i dokk og vi har fått en rapport på hva en reparasjon eventuelt vil koste, sier Saunes.

Han sier at det var en dramatisk situasjon da «Andenes» i dårlig vær gikk på et skjær ved Rødbergodden i Lenvik kommune i Troms om kvelden 3. desember.

— Det viktigste for oss var at vi fikk hjem alle de 67 personene som var ombord. Heldigvis var det heller ingen personskade, sier Saunes.

Men han sier at opptak de har gjort under vann viser at fartøyet har fått alvorlige skader under vannlinjen. De er større enn først antatt.

På dispensasjon fra Det Norske Veritas gikk fartøyet etter grunnstøtingen til Ramsund for nødvendige forberedelser til dokksetting. Det ligger nå i Svolvær, der det skal settes i dokk på tirsdag.

Sjekker alternativer

Kystvaktskipet «Andenes», som er bygget i 1980 og tilhører Nordkapp-klassen, skal etter planen tas ut av drift i 2016.

Etter at fartøyet har blitt dokksatt og skadeomfanget er vurdert skal Forsvarets Logistsikkorganisasjon lage en rapport om hva en reparasjon vil koste.

— Staben min arbeider nå med å klarlegge alternative løsninger. Når vi får klarlagt kostnadene med en eventuell reparasjon, vil jeg vurdere den opp mot alternativet med å lease et annet fartøy for en treårsperiode, sier Saunes.

Men det vil uansett ta tid. Både en anbudsprosess og en eventuell reparasjon vil ifølge Saunes ta flere måneder.

— Utfordringene i nordområdene er store, og det er absolutt et behov for at vi er til stede. Derfor er jeg opptatt av at vi får på plass igjen kapasiteten så fort som mulig, sier kystvaktsjefen.