Kvoten gjelder fra begynnelsen av juni til 15. februar 2008.

– Antallet er nok noe høyere enn i fjor. Det skyldes at vi har fått økt bestand flere steder i landet av gaupe, jerv og bjørn. Ulvebestanden har ikke økt, sier rådgiver Morten Kjørsted i Direktoratet for Naturforvaltning til NTB.

– Betinget fellingstillatelse for ulv har nok også økt noe i år. Det skyldes at ingen regioner, bortsett fra de to som omfatter Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, har målsetting om å ha ulv, sier han.

Sau og rein

Betingede fellingstillatelser er en kvote som gis for å forebygge og forhindre at rovdyr gjør skade på sau eller rein.

Ved starten av hver beitesesong blir det gitt et visst antall betingede tillatelser i hver av rovviltregionene i Norge. Dersom et rovdyr gjør skade på husdyr, kan fylkesmennene gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort, opplyser Direktoratet for Naturforvaltning.

– Selv om antall betingede tillatelser har økt noe i år, er det på ingen måte gitt at disse vil bli iverksatt. Tradisjonelt felles ikke så mange rovdyr på slike tillatelser, sier Kjørsted.

Kan få ny vurdering

Dersom en region bruker opp sin kvote, og så opplever nye rovdyrangrep mot bufe, vil det bli vurdert om det skal utstedes ytterligere fellingstillatelser.

– Hvis en slik situasjon oppstår, vil de aktuelle myndigheter vurdere å legge til en fellingstillatelse. Da må man se på om det vil være forvaltningsmessig forsvarlig, sier Kjørsted.

Det er Direktoratet for Naturforvaltning og rovviltnemndene som fastetter antall betingede tillatelser. Kvoten forvaltes av fylkesmennene.