EIR STEGANE

Studien er blitt publisert som hastesak i det prestisjetunge magasinet American Journal of Epidemiology.

Undersøkelsen viser at kvinner som eksponeres for magnetfelt fra de største høyspentledningene her i landet, har større fare for å utvikle brystkreft. Dette gjelder for eksempel flere av dem som bor nærmere enn 80-100 meter fra de kraftigste ledningene.

— Folk må avgjøre selv

— Jeg vil ikke gå ut med konkrete råd om at folk skal flytte, eller at de skal gjennomgå mammografi oftere. Jeg vil bare at resultatene i undersøkelsen skal bli kjent, og så får det bli opp til hver enkelt å avgjøre hvor de vil bo, sier lege ved Statens strålevern, Tore Tynes, en av forskerne bak studien.

Ved hjelp av blant andre Statistisk sentralbyrå har undersøkelsen kartlagt alle norske kvinner som bodde i en korridor nær høyspentledninger i perioden 1967 til 1996.

Forskerne fant at rundt 12.000 av de undersøkte kvinnene ble utsatt for unormalt mye magnetisk stråling. Blant disse fikk i snitt vel 19 personer i året brystkreft. Normalt ville 12 av disse kvinnene blitt rammet av sykdommen hvert år.

— Resultatene i undersøkelsen må tas alvorlig, men det er også viktig å vite at flere andre internasjonale studier ikke viser noen slik sammenheng mellom magnetfelt og brystkreft. Det vi har funnet ut, vil ikke bli internasjonalt akseptert før flere studier viser det samme, sier Tynes.

Bygge med større avstand

Statens strålevern anbefaler at avstanden til høyspentledninger bør økes ved bygging av nye boliger, men Tynes synes at med dagens kunnskap blir det feil å anbefale folk som allerede bor i slike områder å flytte.

— Hvis man bare tar hensyn til denne undersøkelsen kunne jeg ha lyst å si «flytt», men det er viktig å ha edruelighet i forhold til egen forskning. Hvis jeg selv skulle kjøpe nytt hus, ville jeg foretrekke et som ikke lå ved en kraftledning, i hvert fall hvis jeg hadde små barn, sier Tynes.

Han synes folk som skal kjøpe bolig bør ha familieråd i forhold til familiens bekymringer.

— Folk må kjenne på sin egen risikoopplevelse og veie høyspentledninger opp mot for eksempel farlig skolevei, kraftig forurensning og liknende, mener Tynes.

Forskerne er usikre på hva som kan være sammenhengen mellom kraftledninger og kreft.

En teori går ut på at magnetfeltet senker melatoninproduksjonen i hjernen. Melatonin er et stoff som er antatt å kunne motvirke kreftutvikling.

— Det kan også muligens være slik at magnetfeltene stimulerer kreftcellevekst, at kreftceller vokser raskere eller at kreft oppstår tidligere i livet enn det ellers ville gjort, sier Tynes.

Dobling i føflekk-kreft

Det er tidligere publisert data fra den samme undersøkelsen som viser at de som eksponeres for magnetfelt fra de største høyspentledningene også har en økt fare for kreft i føflekker.

— Vi fant en dobling i risiko for kvinner. For menn var tallet mindre dramatisk. Funnet må imidlertid bekreftes av andre før vi kan trekke bastante konklusjoner, sier Tynes.

I tillegg har internasjonale studier vist at det er økt fare for leukemi blant barn som bor nær høyspentledninger. Norske studier har ikke vist sammenheng her.