— Vi har rimelig grunn til å anta at grossistene driver ulovlig prissamarbeid, sier avdelingsdirektør Cecilie Wetlesen Borge i Konkurransetilsynet til BT.

Tirsdag gjennomførte Konkurransetilsynet en omfattende razzia mot hovedkontorene til Apokjeden, Norsk Medisinaldepot, Alliance Unichem Norge og Holtung AS.

Apokjeden eier Apotek 1-apotekene, Norsk Medisinaldepot eier Vitus-apotekene og Alliance Unichem eier Alliance-apotekene. Holtung AS er en legemiddelgrossist som eies av Alliance Unichem.

Godkjent av tingretten

30-40 personer deltok i razziaen i går som var godkjent av Oslo tingrett.

— Vi kan ikke gjøre bevissikring uten rimelig grunn til å anta det har vært ulovlig prissamarbeid. Opplysninger i forkant gjør at vi har funnet det hensiktsmessig å forsøke å få bekreftet eller avkreftet om selskapene driver ulovlig prissamarbeid, sier Wetlesen Borge.

Hun vil ikke fortelle hvilke opplysninger Konkurransetilsynet fikk i forkant. Bevissikringen var ikke slutt da BT snakket med henne i går kveld, og hun kunne ikke si om tilsynet hadde behov for å fortsette aksjonen i dag.

Økokrim neste?

— Når blir resultatet av undersøkelsen klart?

— Først må vi gjennomgå alt vi har av beslag. Deretter må vi ta stilling til om dette er noe vi kan gå videre med. I så fall kan det bli en langvarig prosess som kan føre til anmeldelse til Økokrim, sier hun.

Hun forteller at Konkurransetilsynet kanskje har fire slike razziaer i året, men at denne må regnes som omfattende. Hun mener selskapene har opptrådt profesjonelt og samarbeidet godt med Konkurransetilsynet under tirsdagens aksjon.

Hvis Konkurransetilsynet finner at kjedene har samarbeidet på ulovlig måte, kan straffen bli høye bøter for selskapene eller fengsel i inntil seks år for de ansvarlige i selskapene.

Bevissikringen skal ikke ha noe å gjøre med den nylig innførte ordningen som tillater salg av reseptfrie medisiner i dagligvarehandelen.