Både opposisjon og regjeringspartier er samstemte i sin kritikk av PST-sjef Janne Kristiansen etter Bergens Tidendes avsløringer. Det er særlig dokumenteringen av at Kristiansen gjentatte ganger har gitt offentligheten uriktige opplysninger om at PST ikke hadde lov til å registrere Anders Behring Breivik, som opprører stortingspolitikerne.

— Det er avdekket at flere av Kristiansens forklaringer om hvorfor PST ikke gikk videre på Global Shield-tipset om Anders Behring Breivik, ikke stemmer. Mye tyder på at hennes siste forklaring om at oppfølgingen av Global Shield ikke var prioritert, er den riktige. Det er svært beklagelig om PST har tydd til det jeg vil kalle forenklede forklaringer, for å få pusterom i tiden etter terrorangrepet, sier Høyres leder, Erna Solberg.

Høring

— Høyre forventer at Janne Kristiansen må stille på en høring i Stortinget for å svare på spørsmål om de ulike forklaringene og uttalelsene til mediene, sier Erna Solberg.

Hun peker også på regjeringens ansvar fordi PSTs prioriteringer avklares i en lukket kommunikasjon mellom Justisdepartementet og PST, uten at andre blir involvert.

— Stortinget trenger mer informasjonen om dette, sier Solberg.

Venstres leder, Trine Skei Grande, er rystet over avsløringene om hva PST kunne eller ikke kunne registrere:

— Janne Kristiansen må klargjøre om hun har skjønt regelverket. Vi kan jo ikke ha en PST-sjef som ikke kan regelverket, sier Skei Grande.

Tynnslitt tillit

— Det er nå motbevist at PST ikke hadde lov til å registrere. Da må vi spørre om PST gjorde jobben sin før 22. juli, og det er Venstres syn at PST har vide fullmakter og meget gode muligheter til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

— Vår tillit til Janne Kristiansen er meget lav, og jeg er sterkt i tvil om PST er i strand til å gjøre jobben sin, med den sjefen de nå har, sier Trine Skei Grande.

Frp-leder Siv Jensen er, sett i lys av BTs avsløringer, meget glad for at regjeringen har varslet en ekstern gjennomgang av PST.

Meget alvorlig

— Det er veldig alvorlige avsløringer om PST-sjefen. Vi må stole på at lederen av PST gir korrekt informasjon. Jeg har respekt for at en sjef for PST ikke kan fortelle alt, men det hun sier må være korrekt. Vi har nå en alvorlig situasjon med PST, sier Siv Jensen som også forventer en grundig gjennomgang av både ressurssituasjon og de metodene PST har til rådighet.

— Dett er meget alvorlig og går på tilliten løs for både PST og Janne Kristiansen, sier SVs parlamentariske leder, Bård Vegar Solhjell.

Senterpartiets medlem av kontroll— og konstitusjonskomiteen, Per Olaf Lundteigen, er inne på samme baner:

— Janne Kristiansens ulike forklaringer representerer et betydelig problem for PST. Jeg erkjenner at det er en vanskelig balansegang for henne, men den informasjonen som PST går ut med, må være sann. Det gjelder alt som blir sagt, og her er det ulike versjoner som er formidlet, sier Lundteigen.

Han peker også på PST siste forklaring om de valgte å ikke prioritere Global Shield-tipset om Anders Behring Breivik:

Fatalt

— Sett i ettertid er det fatalt. Spørsmålet er, sett i datid, om det var vanlig å behandle den type informasjon på denne måten. Det er det avgjørende viktig å komme til bunns i, fordi det jo nettopp er de små tips som kan være avgjørende for å avsløre ensomme, intelligente terrorister. Jeg vil ikke felle noen dom over PST nå, men det er dokumentert at ikke all informasjon ble sett på som viktig. En nærmere undersøkelse av dette kunne ha forhindret katastrofen, sier Lundteigen.

Verken Justisminister Grete Faremo (Ap) eller PST-sjef Janne Kristiansen har så langt ønsket å kommentere avsløringene om PSTs håndtering av terrorsaken før og etter 22. juli.

Stoler du på PST? Si din mening i kommentarfeltet!