Mot slutten av vårt århundre blir dette noen av de dramatiske virkningene ved at havet stiger som følge av klimaendringene.

Forskningsleder ved Nansen-senteret og professor ved Bjerknessenteret, Helge Drange, sier at de praktiske og økonomiske konsekvensene av høyere havnivå blir enorme.

— Havet vil stige nærmere en meter på Vestlandet. Stormflo på toppen av dette, vil medføre at sjøen flommer inn over kaier, veier og underetasjene på bygninger, sier Drange.

Dystre prognoser

Med hjelp fra kommunalavdeling for byutvikling i Bergen kommune, har BT beregnet hvilke deler av sentrum som blir rammet av en stormflo etter at havnivået er steget en meter.

Sjøvannet vil helt eller delvis flomme over viktige veier, plasser og gaterom. Underetasjen av bygninger blir oversvømmet av sjøvann, tilstrekkelig til at det medfører store, til dels dramatiske konsekvenser for gater, kaier og kjente og kjære byrom. Slik vil vannet oversvømme og forandre byen:

*** Gater og andre trafikkårer:** Torget, Vågsallmenning, Bryggen, veiene mellom Smålungeren og Store Lungegårdsvann, veiene rundt Bygarasjen, Nygårdstunnelen, og skinnegangen til jernbanen

  • Plasser og byrom: Disse plassene og byrommene vil bli liggende under vann: Torget, Festplassen, Kaigaten, deler av Ole Bulls Plass, Byparken, gangveiene rundt Smålungeren og Skuteviken
  • Sentrale strøk: Mange bygninger i sentrale strøk av byen blir liggende helt eller delvis utilgjengelige på grunn av sjøvann som stiger over inngangspartiene. Disse strøkene rammes: Bryggen, Torget, Vågsallmenningen, Damsgård, Laksevåg, Sandviken, Strandgaten, og C. Sundt gate.
  • Viktige bygninger: Sjøvannet vil bli berørt på samme måte: Garasjen i den nye brannstasjonen, Hurtigruteterminalen, Arenum, Høyteknologisenteret, Nansensenteret.
  • Kaier: De viktige kaiene i Bergen blir liggende under vann: Hurtigrutekaien, Dokkeskjærskaien, Festningskaien, Skoltegrunnskaien, Bontelabo, Tollbodkaien, Strandkaien og Bryggen.

— Samfunnet vil bli stilt overfor store og vanskelige avgjørelser som følge av at stormflo på toppen av et høyere havnivå vil skape problemer. Vi vil bli stilt overfor valg om hva vi skal skjerme for å holde sjøvannet ute og hva som må ofres og bli satt under vann. Bergen kan komme alvorlig ut. Men også andre deler av Vestlandet. Blant annet vil konsekvensene bli store i Odda. Store deler av Østlandet med Oslo vil slippe unna fordi der stiger landet, sier Helge Drange.

Vanskelig å bremse

— Er det mulig å bremse en så dramatisk utvikling?

— Det blir vanskelig. Selv om vi i dag hadde stoppet alle utslipp av klimagasser, vil havet likevel stige i mange år. Og hvis vi ikke reduserer utslippet av klimagasser, vil isen på Grønland begynne å smelte. Da vil havnivået stige ytterligere en meter i neste århundre, sier Drange.

— EU-kommisjonen mener den globale temperaturen ikke må stige mer enn 2 grader i inneværende århundre. For å oppnå et slikt mål, må vi halvere utslippet innen 2050, sier Drange.

— Men utfordringene er ikke slutt med dette. Land som Kina, India, Brasil og Mexico øker sine utslipp av klimagasser i kjølvannet av sterk økonomisk vekst. For å oppveie veksten i utslippet dette medfører, må våre utslipp i Vesten mer enn halveres, sier han.

Klimaforskeren mener likevel det er mulig å redusere utslippene gjennom utvikling av ny teknologi.

— Blant annet har solcelleteknologien et stor potensial, sier Drange.

VÅTT: De mørkeblå feltene viser hvor sjøvannet vil dekke deler av Bergen sentrum. De grå feltene er bygninger. Trykk på knappen over bildet for å se større versjon.
TOR SPONGA (Illustrasjon)