Ifølge de siste prognosene, kan bølgetoppene bli så høye som 20 meter når «Andrea» herjer som verst.

Olje— og gassproduksjonen fra feltene Grane, Visund, Oseberg Sør og Heimdal vil bli midlertidig stanset, ifølge oljeselskapets hjemmeside.

Den samlede olje- og gassproduksjonen fra feltene som vil bli midlertidig stengt er om lag 320 000 fat oljeekvivalenter/ døgn. Det innebærer at hver time uten produksjon, innebærer tap på rundt 6 millioner kroner.

«Bakgrunnen for beslutningen er den pågående analysen av akselerasjonskrefter (G-krefter) ved bruk av livbåter under dårlig vær, og uværet som er varslet i Nordsjøen,» heter det i meldingen fra StatoilHydro.

StatoilHydro har også redusert bemanningen på Veslefrikk-plattformen med 114 personer og Huldra med 11 personer. Bemanningen på Troll C-plattformen vil i løpet av dagen bli redusert med om lag 20 personer. Produksjonen fra Veslefrikk, Huldra og Troll C vil ikke bli berørt av redusert bemanning.

Fra før er det kjent at ConocoPhilips og British Petroleum evakuerer plattformer på feltene Ekofisk og Valhall.

Les mer om stormen her

StatoilHydro