Irland er bare ett av mer enn åtti land som har fordømt transporten av atomlasten til Sellafield, som ifølge Greenpeace består av plutonium nok til å produsere 50 atombomber.

Irske marinefartøyer følger skipenes ferd nøye. Ifølge regjeringen i Dublin vil marinefartøyenes nære tilstedeværelse også være en klar demonstrasjon av landets motstand mot atomtrafikken noen mil unna landets kyststripe.

Kanoner

Skipene er delvis eid av selskapet British Nuclear Fuels Ltd, som driver atomgjenvinningsanlegget Sellafield. Skipene er bevæpnet med kanoner og er på vei tilbake til Sellafield med såkalt Mox-brensel Japan som nekter å ta imot. Årsaken er at BNFL for tre år siden forsøkte å forfalske tekniske sikkerhetsopplysninger om dette partiet med kjernebrensel.

Flere miljøaktivister er allerede blitt arrestert etter at de lenket seg fast ved hovedkvarteret til atomanlegget.

Lasten er om bord i skipene «Pacific Pintail» og «Pacific Tail», som seiler under britisk flagg og skal legge til kai i byen Barrow-in-Furness. Derfra skal brenselet fraktes med tog til Sellafield.

Armada av protester

Omkring 20 fartøyer deltar i en protesterende armada som ligger og venter i farvannet utenfor Cumbria i Nordvest-England. Med Greenpeace-flaggskipet «Rainbow Warrior» i fremskutt posisjon, vil BNFL-skipene bli møtt med nye krav om Irskesjøen som atomfritt havområde.

Miljøaktivistene hevder også at skipene er en sikkerhetsrisiko fordi frakt av plutoniumsholdig materiale på åpent hav kan gjøre dem til mål for terrorister og fordi et forlis vil kunne utløse en miljøkatastrofe av enormt omfang.

Atomselskapet British Nuclear Fuels Ltd og britiske myndigheter hevder på sin side at skipene ikke representerer noen miljø— eller sikkerhetsrisiko fordi skipene er konstruert for å kunne motstå både havarier og angrep.

Norskekysten neste?

Miljøvernminister Børge Brende har tidligere advart Storbritannia om at Norge anser det som helt uakseptabelt å bruke den værharde norskekysten til atomtransporten. Dette alternativet er blitt aktualisert etter at Russland har varslet at de ønsker å ta imot atomavfall, og fordi det diskuteres å åpne Nordøst-passasjen for skipstrafikk til Det fjerne østen.