Olav Gunnar Ballo (SV) kaller henne "fordomsfull", mens John Alvheim (FrP) truer med mistillit.ýRegjeringen burde vurdert hennes stilling for lenge siden. Dersom hun ikke beklager dette, så kan vi komme med et mistillitsforslag når Stortinget samles, sier Alvheim til Nettavisen. Alvheim er leder i sosialkomiteen på Stortinget. Hjerteløs Guri Ingebrigtsens forklaring på kutt i sosialhjelpssatsene, og hennes uttalelser om at "svært mange" mottakere av slik hjelp er narkomane, har skapt sterke reaksjoner.ýHåpløst og hårreisende. Uttalelsen er svært fordomsfull og vi kan ikke ha en sosialminister med slike holdninger. Dette synliggjør at hun ikke har satt seg inn i hva hun holder på med. Selv om mange rusmisbrukere er sosialhjelpsmottakere, er ikke alle sosialhjelpsmottakere rusmisbruker. Du kan ikke trekke slike konklusjoner om en så sammensatt gruppe som dette, sier SVs Olav Gunnar Ballo.Lederen i Kvinne— og familieforbundet mener også Ingebrigtsen bør gå av, mens tidligere sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier at Thorbjørn Jaglands påstand om at Høyre er "hjerteløs", nå kan brukes om Arbeiderpartiet. ýBør skiftes ut Bakgrunnen er statsrådens pålegg om at barnetrygd og kontantstøtte skal trekkes fra når folk mottar sosialhjelp. I Dagbladet lørdag forklarte hun dette med at sosialhjelpen ikke bør være så gunstig at folk lar være å jobbe, og at mange av dem som mottar slik hjelp er narkomane.ýHvis vi har en statsråd som sprer slike holdninger, ja da bør hun rett og slett gå av. Det er helt grotesk at hun går ut og stempler sosialhjelpsmottakere som narkomane, sier leder Elisabeth Rusdal i Kvinne- og familieforbundet til Dagbladet.Byrådsleder i Oslo, Erling Lae (H), er enig i at statsråden bør byttes ut.ýSosialministerens veiledende satser rammer særlig enslige forsørgere. Da kan hun ikke forklare det med at de er narkomane, sier han.