Til Sissel-Anny Hjelmtveits orientering kan jeg meddele at jeg av egen fri vilje tok bestemmelsen, og at jeg bestemmer selv hva jeg gjør. Jeg var storlig forundret over fru Hjelmtveits benkeforslags-kupp på årsmøtet i mars, og var med på henstillingen om nytt årsmøte. Som regel sitter jeg på en vanlig stol på møtene i Vestmannalaget. Ved et tilfelle ble jeg sittende i rullestolen som jeg lånte i Bryggens Museum denne gang. Og jeg beklager at dette har forundret fru Hjelmtveit. LOUISE MEIDELL BARTH