Forbudet er et føre-var tiltak for å hindre at mennesker blir smittet av den menneskelige formen av sykdommen kugalskap.

NTB