I februar i år kjøpte Storebrand seg opp til mer enn 10 prosent i shippingselskapet Atlantic Container Line, men varslet oppkjøpet seks dager senere enn tidsfristen fastlagt i verdipapairloven. I mars anmeldte Oslo Børs saken.

Storebrands konsernsjef Åge Korsvold har tidligere sagt at konsernet ikke ville vedta boten, men i en pressemelding fredag gjorde Storebrand det klart at de 750.000 kronene nå blir betalt.

— For å få avsluttet saken raskest mulig har Storebrand likvel etter en totalvurdering besluttet å vedta forelegget. Storebrand anser imidlertid ikke at overtredelsen er av en slik karakter at den tilsier en reaksjon som det i dette tilfellet er gitt, heter det i pressemeldingen.

NTB