Visa kan benyttes på 20 millioner brukersteder og er godkjent betalingsmiddel i mer enn 150 land. Mastercard har 30 millioner brukersteder i 220 land. Kortene kan også brukes i 460.000 bankfilialer og 840.000 minibanker over hele verden. Det kan knyttes kreditt både til Visa og Mastercard.