I Hordaland blir disse sykehusene statlige: Haukeland Sykehus, Sandviken sykehus (slås sammen med Psykiatrisk klinikk ved Haukeland fra 1. juli), Valen Sjukehus, Kysthospitalet i Hagevik, Fylkessjukehuset på Stord, Fylkessjukehuset på Voss og Fylkessjukehuset i Odda.Også Åstveit distriktspsykiatriske senter og Fjell distriktspsykiatriske senter går over til staten.I tillegg må private institusjoner som bl.a. Diakonissehjemmets Sykehus Haraldsplass og Hospitalet Betanien inngå driftsavtale med staten.I Sogn og Fjordane blir de tre somatiske sykehusene statlige: Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane (Førde og Florø), Fylkessjukehuset på Nordfjordeid og Fylkessjukehuset i Lærdal.Innenfor psykiatrien blir disse institusjonene overført til staten: Tronvik psykiatriske behandlingsheim på Kyrkjebø, Nordfjord psykiatrisenter i Nordfjordeid og Indre Sogn psykiatrisenter i Sogndal og Gaupne. Det samme gjelder barne— og ungdomspsykiatrien.