• Det er ikke grunnlag for å reise mistillit, men heller fremme krass kritikk. Det sier Høyres Per-Kristian Foss til bt.no etter dagens høring av utenriksminister Jonas Gahr Støre i Stortinget. Foss regner med opposisjonen vil stå samlet.

Både Støre og hans venn, skipsreder Felix Tschudi, møtte til høring i kontroll— og konstitusjonskomiteen mandag for å fortelle om saken der begge er involvert. Den handler om etablering av Senter for nordområdelogistikk, der Utenriksdepartementet har bevilget støtte over flere år, og der Tschudis selskap har gått inn med seks millioner kroner.

Stortinget skal vurdere om Støre burde erklært seg inhabil da hans departement behandlet denne saken i 2008-2009.

Både Tschudi og Støre ble kjørt grundig av utspørrerne om sine vennskapelige forhold, hvor tett det egentlig var.

Hvor nært vennskap?

Det var ikke til å unngå at enkelte dro på smilebåndet da det endte opp med flere runder om hvor mange deltakere som var med på de årlige 17. mai-middagene hos skipsrederen, 15-20 eller 30-40? Det kom ikke noe fasitsvar.

Dette arrangementet er ett av de faste treffpunktene der de to møtes.

Nå sa utenriksministeren at han har faste offisielle plikter 17. mai, og at han ikke alltid rekker middagen hos Tschudi.

— Jeg har vært der en del ganger, og det fine med det er at da har jeg sluppet å tenke på middag for meg og min familie den dagen, sa Støre.

Men både ministeren og skipsrederen understreket at deres vennskap ikke var nært, de møttes aldri på tomannshånd, dessuten har de ulikt politisk ståsted.

— Jeg tror ikke Tschudi ønsker å bidra til at jeg når mine politiske mål, sa Støre.

På direkte spørsmål sa Jonas Gahr Støre at han tre ganger hadde bedt lovavdelingen i Justisdepartementet vurdere hans habilitet.

Haakon og Jonas

Den første gjaldt saker om Røde Kors, der han var ansatt like før han ble med i regjeringen i 2005. Den andre gjaldt utnevnelse av Norges FN-ambassadør i 2008 (Morten Wetland, en nær venn), og sist i forbindelse med behandlingen av kronprinsens apanasje. Støre har kronprinsen som nær venn, og ville ha vurdert sin habilitet.

Når det gjaldt vennen Felix, hadde Støre varslet sine nærmeste medarbeidere alt i 2005 om at her måtte man være på vakt. Fordi det dreide seg om en venn, og en forretningsmann som var på offensiven i nordområdene, som var og er et satsingsområde for regjeringen.

— Men da den aktuelle saken kom opp, vurderte jeg det ikke som noe problem, vårt vennskap er ikke så nært. Dessuten var det Rederiforbundet som søkte om støtte, ikke Tschudi, som derimot bevilget penger selv til prosjektet, sa han.

Kontrollkomiteen skal nå skrive en innstilling i saken, som skal behandles i Stortinget 29. mai.

Men verken Per-Kristian Foss eller andre sentrale medlemmer i komiteen regner med ytterligere dramatikk i sakens anledning.