Dette har fram til nå tilhørt utviklingsminister Erik Solheims (SV) portefølje, men som følge av at Solheim nylig også fikk ansvaret for Miljøverndepartementet, er noen av hans oppgaver overført til utenriksministeren.

Støre er ikke fornøyd med dagens internasjonale utviklingsbistand til Afghanistan.

– Egentlig er den militære biten minst krevende i Afghanistan. Vi har veldig gode strukturer for å løse dette. Vi er dårligere på å koordinere utvikling. Det arbeidet spriker i veldig mange retninger, sa Støre på Arbeiderpartiets internasjonale seminar på Gardermoen fredag.

Foruten utviklingshjelpen til Afghanistan og Midtøsten, vil Støre fra nyttår også over ansvaret for å følge opp to av FNs tusenårsmål, nemlig reduksjon av barnedødelighet og svangerskapsrelatert dødelighet.