Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har bestemt seg for å si ja til å stå på Oslo Arbeiderpartis stortingsvalgliste neste år.

– Jeg har fått en henvendelse fra nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti, og svart ja på at jeg stiller meg til disposisjon. Hvis de ønsker meg på Stortinget, så er jeg klar for det, sier Støre til Dagsavisen.

Det var i helgen at Støre bestemte seg. Kandidaturet hans har lenge vært omdiskutert i Oslo Ap. Enkelte mener at han står for langt til høyre, noen mener det ikke passer seg at en formuende vestkantmann står på Aps liste, mens atter andre mener han har feil kjønn. Hvis Støre skal ha sikker plass, må tre av de fire første kandidatene på Oslo Aps liste være menn.

– Hvordan de setter opp listen, er opp til nominasjonskomiteen og partilagene å avgjøre. Men jeg håper de setter opp en liste som ligner på Oslo, sier Støre.

Med det mener han at listen bør ligne på befolkningssammensetningen i Oslo, hvor mange har innvandrerbakgrunn.

Støre har argumentet klart for hvorfor han vil være folkevalgt.

– For meg er det viktigste i politikken å bekjempe urettferdighet og forskjeller. Alle skal ha like muligheter. Den tankegangen har gitt oss et av verdens beste samfunn – for alle. Det må vi holde fast ved, samtidig som vi må fornye det, sier Støre.

To av de viktigste sakene er forskjellene i levekår og integrering, mener Støre.

SCANPIX