For et knapt år siden var Norges Banks styringsrente på syv prosent. Siden den gang har sentralbanksjefen kuttet renten fire ganger, hver gang med et halvt prosentpoeng, slik at den nå er fem prosent.

Og den skal lenger ned. Sentralbanksjef Svein Gjedrem holdt i går et foredrag på Handelshøyskolen BI der han fortalte at Hovedstyret om nødvendig ville vurdere å ta større skritt i rentesettingen, samtidig som han indirekte sa at perioden med rentekutt ikke er over.

Og markedet reagerte umiddelbart. Da talen var ferdig tilsa markedsrentene at styringsrenten til Norges Bank ville være på 3,25-3,50 i september i år, det vil si 0,3-0,4 prosent lavere enn før Gjedrem holdt talen.

Flere eksperter venter nå at Gjedrem kutter renten med ett prosentpoeng på neste rentemøte 25. juni.

Viktigere enn lønnsoppgjør

Hvis markedet får rett i sine spådommer, og styringsrenten til Norges Bank virkelig havner på 3,25 prosent i september, er den kuttet med 3,75 prosent på ett år.

For en husholdning med et lån på 1,5 millioner kroner, vil rentekuttet gi en årlig besparelse på hele 56.250 kroner. Etter at kapitalskatten på 28 prosent er trukket fra, blir gevinsten på 40.500 kroner i året, eller 3375 i måneden.

Regnestykket forutsetter at bankene følger Norges Banks rentekutt.

Til sammenlikning fikk bankansatte for en drøy uke siden en lønnsøkning på mellom 2100 og 5000 kroner i året, noe som var nok til å forhindre bankstreik. Og en slik lønnsøkning skal det jo skattes av.

Vil unngå sterk krone

Svein Gjedrem er kjent for å si minst mulig, og derfor er det overraskende at Gjedrem snakker ned markedsrentene på denne måten. DnB Markets mener det kan være to årsaker til de nye signalene. Det ene kan være at Gjedrem allerede har bestemt seg for å sette ned renten med mer enn 0,5 prosentpoeng på neste rentemøte 25. juni, og varsler dette nå for å unngå for sterke reaksjoner når kuttet kommer.

Den andre grunnen kan være at han vil unngå at kronen styrker seg. Kronen svekket seg nemlig med fem øre mot euro like etter Gjedrems tale, og falt enda noen øre senere på dagen. Forventninger om at Den europeiske sentralbanken skal kutte sin rente med et halvt prosentpoeng torsdag kan føre til at kronen styrker seg. Ved å «love» større rentekutt, kan Gjedrem bidra til å unngå dette, mener analytikerne i DnB Markets.