I forkant av NATO-toppmøtet i Riga i slutten av november har Støre (Ap) skrevet et kritisk brev til sine NATO-kolleger, skriver Dagbladet.

— Denne typen oppregning av drepte fiender som uttrykk for at NATO lykkes, gir et helt feil budskap. For det første snakker vi i beste fall om delseire. For det andre er ikke dette et budskap som nødvendigvis blir sett på som gledesnyheter i Afghanistan, sier utenriksministeren.

Den NATO-ledede ISAF-styrken i Afghanistan går jevnlig ut med hvor mange opprørere som er drept i militæraksjoner.

Dette mener Støre er galt. Utenriksminister skriver i brevet at det er uklart hva som er Taliban-krigere, hva som er opprørere fra andre grupper og hva som er sivile ofre i tallene.

— Jeg frykter at mange sivile ofre skjuler seg i oppregningen av døde opprørere, skriver Støre i brevet, som er ment som et innspill til NATO-toppmøtet.

VIL SKJULE DØDSTALL: Utenriksminister Jonas Gahr Støre
FALCH, KNUT