På landsbasis betaler en barnefamilie 2.983 kroner måneden for en heldagsplass i kommunal barnehage, når de har en samlet brutto årsinntekt på 375.000 kroner. Dyrest er det i Oslo der foreldre må punge ut med 3.650 kroner. Billigst er det i Finnmark der foreldrenes egenbetaling er 2673 kroner på dette inntektsnivået.

Foreldrenes egenbetaling varierer med inntekten de har. Det viser seg at Oslo også er dyrest for foreldre som tjener 500.000 kroner, mens Sogn og Fjordane er rimeligst på dette inntektsnivået.

For barnefamilier med lav inntekt (100.000 kroner) varierer satsene fra 780 kroner i Akershus fylke til 3.035 kroner i Møre og Romsdal.

Støtteordninger Lavinntektsfamiliene kommer inn under ulike støtte— og rabattordninger, som kan influere på det foreldrene virkelig betaler. Undersøkelsen gjelder barnehager for barn over 3 år.

Undersøkelsen tar også for seg private barnehager, som i januar i år varierte fra 2.974 kroner måneden i Bodø til 3.601 kroner i Oslo. I Bodø og Trondheim er månedsbetalingen i kommunale barnehager tilnærmet lik betalingen i private barnehager uten kommunalt tilskudd uansett inntektsnivå.

I Stavanger og Bergen er barnehagesatsene i de private barnehagene langt høyere enn i de kommunale barnehagene, uansett inntektsnivå. I Oslo er det dyrere i private barnehager for foreldre som tjener mellom 100.000 kroner og 250.000 kroner, mens det for inntektsnivåene fra 375.000 kroner og oppover er liten forskjell mellom foreldrebetalingen i private og kommunale barnehager.

NTB