— Dette området hadde NATOs fulle oppmerksomhet under den kalde krigen, men nå reiser det seg nye muligheter. Om få måneder legger den første gasstankeren ut fra Hammerfest med kurs for USA, noe som åpner for nye transatlantiske bånd, sa Støre.

— Der hvor det er energi og aktiviteter, er det også viktig å tenke stabilitet og sikkerhet, understreket han på pressekonferansen etter møtet.

— På samme måte som Norge var en bidragsyter til sikkerhet og stabilitet under den kalde krigen, gjennom måten vi håndterte vårt ansvar for store havområder og vårt naboforhold til Sovjetunionen på, har vi i dag fortsatt ansvar for store havområder og et godt naboskap til Russland, fortsatte han.

— Dette er naturlig nok ikke det som står øverst på dagsorden i Washington med alt de har å streve med, men like fullt viktig å få utdypet mellom allierte, sa Støre.

Rice sluttet seg til dette, omtalte Støres orientering om nordområdene som «særlig interessant» og varslet en oppfølging fra amerikansk side.