Eksplosiver er for lett å stjele i Norge, og kan brukes til terrorangrep på norsk jord. Det var konklusjonen i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet i beredskap (DSB) i 2004.

I rapporten kom det frem at det ble stjålet minst 50 kilo dynamitt i Norge hver eneste måned.

— I tiden som fulgte satte vi i verk en rekke tiltak som skulle gjøre det vanskeligere for personer med vonde hensikter å få tak i sprengstoff, sier Torill Tandberg i DSB.

Hvor mye sprengstoff som stjeles nå eller er på avveie av andre grunner, har verken Tandberg eller andre institusjoner oversikt over.

Sprengstoff finnes tilfeldig

Anders Behring Breivik skriver i sitt manifest at han ikke turde å skaffe vanlig sprengstoff i frykt for å bli avslørt. Massedrapsmannen råder imidlertid potensielle terrorister til å bruke dynamitt for å detonere en større kunstgjødselbombe.

De to siste årene har DSB fått inn melding om to sprengstofftyverier, hvorav ett var forsøk på tyveri. Et søk i landets regional- og lokalaviser forteller imidlertid at det fortsatt er store mengder dynamitt på avveie, og at sprengstoffet som regel oppdages tilfeldig av politiet:

  • Senest 15. juli ble et titall dynamittkuber funnet i en skog ved Mandal på Sørlandet.
  • I april i år fant politiet en bærepose full av dynamitt under en husransakelse tilknyttet narkotikakriminalitet.
  • I starten av juni måtte lensmannskontoret på Dombås evakueres etter at en mann vandret inn med en bærepose dynamitt.
  • Rett før jul kom politiet over til sammen 100 kilo dynamitt hos en rusbelastet vinningskriminell på Senja i Troms.
  • I november i fjor ble fem kilo dynamitt og 855 gram svartkrutt funnet i leiligheten til en kriminell Alta-mann.
  • I oktober samme år ble det også beslaglagt dynamitt i en bil som ble rutinemessig stoppet midt på natten i Arendal.
  • Samme måned beslagla politiet 20 kilo dynamitt etter en husransakelse i Ski.

Kan være mørketall

BT har vært i kontakt med Politidirektoratet og PST. De opplyser at ingen politimyndigheter fører statistikk over stjålet og forsvunnet dynamitt i Norge. Dette er et ansvar som er delegert til DSB.

— Men eksplosiver på avveie er en problemstilling vi er bevisste på, sier kommunikasjonsrådgiver Siv Alsén i PST.

Avdelingsdirektør Tandberg sier det er fullt mulig at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikke får beskjed om alle tyveriene.

— Det kan være mørketall, men vi mener at antall tyverier har sunket betraktelig siden starten av 2000-tallet, sier hun.

De siste årene er det innført krav om at alle dynamittlagre skal være tyverisikret og ha alarm, samt meldingsplikt om eventuelle tyverier. I tillegg har gårdsbrukere mistet muligheten til å kjøpe dynamitt for å sprenge på egen tomt.

Tandberg mener det kan være flere grunner til at de går glipp av beskjed om sprengstofftyveri.

Eksempelvis kan det være entreprenører som har dårlig oversikt over hvor mye sprengstoff de faktisk har på lager, men det kan også hende at enkelte som blir utsatt for tyveri ikke tør å melde fra om det, i frykt for straff fra oss, sier Tandberg og legger til at en del av dynamitten som politiet beslaglegger kan stamme fra gamle gårdsbruk.

Kan gjøre enorm skade

Ifølge bombeekspert Per Nergaard i Norsk Folkehjelp er det for lett å stjele dynamitt i Norge.

50 kilo dynamitt er ikke mye hvis du skal sprenge et fjell. Bombeekspert Per Nergaard

— Det er blitt strenge krav til lagring av sprengstoff. Spørsmålet er om anleggsområdene er så sikre som de bør være, sier Nergaard.

Han sier at det ikke skal store mengder dynamitt til for å lage et livsfarlig våpen.

— 50 kilo dynamitt er ikke mye hvis du skal sprenge et fjell. Men havner en slik mengde i gale hender kan det gjøre enorm skade og gi høy dødelighet, spesielt hvis dynamitten brukes til å lage splintbomber, sier Nergaard.