— Hvis jeg hadde hatt ansvar for å rekruttere jurister i stat eller kommune, så hadde jeg vært bekymret. Med den lønnsutviklingen vi nå ser, er det all grunn til å spørre hvordan offentlig sektor skal greie å tiltrekke seg og beholde de flinkeste juristene i årene framover. Her har noen, særlig i kommunene, sovet i timen, sier Kari Østerud, leder av hovedstyret i Norges Juristforbund til Aftenposten.

Forbundet har nylig laget en lønnsstatistikk som viser at jurister i privat sektor tjener i gjennomsnitt over 30 prosent mer enn kolleger i offentlig sektor. Og forskjellen øker jo lenger man har vært i arbeidslivet.

Gjennomsnittlig lønn for en jurist i privat sektor er cirka 540.000 kroner i året, mens gjennomsnittet i stat og kommune er henholdsvis 446.000 og 416.543.

De best betalte juristene i kommunal sektor tjener i snitt rundt 480.000 kroner, mens bransjen med høyest lønn i privat sektor – shipping/industri – ligger på 750.000 kroner i snitt.

Selv om kvinnene nå utgjør flertallet blant ferske kandidater, er det lenge til likestillingen når lønnskontoen til norske jurister. Blant direktører og andre ledere, uansett sektor, tjener menn med juridisk embetseksamen 55.591 kroner mer i gjennomsnitt per år enn kvinnene. I staten utgjør kjønnsforskjellen 79.940 kroner i året.