– Jeg er glad for at Nobelkomiteen gir denne anerkjennelsen til professor Muhammad Yunus og Grameen Bank, en person og en institusjon som på en så konkret og jordnær måte har hjulpet millioner av mennesker ut av fattigdom. Grameen Bank er ett av de viktigste eksempler på at bistand nytter. Den er et forbilde for mikrokreditt-ordninger som er blitt kopiert over hele verden, sier Støre.

Ifølge UD har Norge bidratt med 400 millioner kroner til Grameen Bank over en tiårsperiode.