— Jeg kjenner denne saken fra vår regjeringstid da vi bestilte nye og grundige vurderinger av miljøkonsekvensene av blant annet et deponi. Saken har tatt lang tid og engasjementet har vært stort. Når regjeringen nå har tatt avgjørelsen, tar jeg den til etterretning, sier Støre til Bergens Tidende.

Saken har ikke vært nevnt på Aps landsmøte, og kommer neppe til å bli det heller i løpet av de to neste dagene.

Ikke til Stortinget

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) fortalte BT tidligere i dag at slike miljøspørsmål er av overordnet nasjonal betydning, og at Stortinget må involveres.

— Jeg har store forventninger til at Arbeiderpartiet for en gangs skyld viser at de legger vekt på miljøinteressene. Det vil være et viktig signal fra Arbeiderpartiet til Venstre, om de støtter oss i denne saken. Vi er spent, sa han til BT.

Han slipper å være spent stort mye lenger.

— Saken har vært innom våre klimamyndigheter, i departementet og regjeringen. Vurderingen er at utbyggingen er i tråd med vårt strenge regelverk, sier Støre.

— Både SV og Venstre ønsker saken tilbake til Stortinget, og foreslår dette gjennom et dokument 8-forslag. Vi Ap støtte det?

— Her må vi forholde oss til regelverket for slike saker. Jeg har ingen avvikende synspunkter på det.

— Men gruveutbygging er vel ikke den grønne næringsutvklingen Ap snakker om?

— Mineralnæringen har mange spørsmål knyttet til miljø både på land og sjø. Derfor må regelverket være strengt. Norge har lang erfaring med å gjøre slike avveininger fra blant annet fiskeri- og oljesektoren. Tilsynsmyndighetene må gå grundig inn i saken og gjøre de avveiningene miljøet er tjent med, sier Støre.

Glede i Sogn og Fjordane-delegasjonen

Leder av Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, er svært glad for at regjeringen nå har gått inn for gruvedeponi i Førdefjorden.

— En flott avgjørelse. Nå kan vi endelig gå i gang med en utbygging som er svært viktig for regionen, sier Høl som mottok nyheten på Aps landsmøte i Oslo i morges.

— Vi har tro på utbyggers planer, og vi tror det er mulig å få til utbyggingen på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Det er en flott avgjørelse som på sikt kan gi opp mot 500 arbeidsplasser, sier Høl.

Han støtter seg til et positivt vedtak i fylkespartiet, selv om det var et knapt flertall for utbyggingen.

— Er du ikke bekymret for at regionen påføres uopprettelige naturinngrep?

— Norge har kanskje verdens strengeste regler med hensyn til miljø og bærekraft. Jeg tror dette blir miljøvennlig gruvedrift, sier Høl.