De aktuelle bøkene er «Å gjøre en forskjell» og «Norske interesser».

Summen på vel 1 million kroner går til organisasjonen Article 19, en uavhengig organisasjon som arbeider for å fremme ytringsfrihet og tilgang til informasjon som en grunnleggende menneskerettighet.

Organisasjonen har sitt navn fra Article 19 i Menneskerettighetserklæringen.

Utenriksdepartementet har støttet flere av Article 19s prosjekter de siste årene, blant annet et om ærekrenkelse, og et om religion, rasisme og ytringsfrihet. UD støtter også et av seminarene til Article 19 i Oslo denne uken om ytringsfrihet og lesbiske og homofiles rettigheter.

Royaltyinntektene fra bøkene skal bidra til å styrke Article 19s prioriterte satsingsområder og ikke til et enkelt prosjekt, opplyser forlaget Cappelen Damm.

Pengene doneres direkte fra forfatter/forlag og vil dermed ikke være underlagt forvaltningsmessig oppfølging fra Utenriksdepartementets side.