En lang rekke krav og forventninger til den nye regjeringen kom fram på landsmøtet i Norsk Transportarbeiderforbund i Bergen mandag. Arbeidsmiljøloven sto sentralt, men det kom også sterke krav om endringer i skole— og eldrepolitikk, bedring av kommuneøkonomien og stopp i konkurranseutsetting av kollektivtrafikken.

– Ansvarlig

Kolberg sa i sitt innlegg til landsmøtet at mange av de viktigste kravene som fremmes av fagbevegelsen, er Arbeiderpartiets politikk. Han lot seg ikke overraske av forventningspresset som kom fram:

– Det er naturlig at det blir sagt fra på et slikt landsmøte. Vi vil sette alle krav og løfter inn i en ansvarlig ramme og over tid vil vi oppfylle det vi har lovet, sa Kolberg etter å ha hørt på debatten.

Arbeidsmiljø

På møtet kom det fram et sterkt krav om at allerede statsbudsjettet bør inneholde oppfyllelse av noen løfter.

– Nå kjenner vi ikke det statsbudsjettet som den sittende regjeringen legger fram, så det er vanskelig å si hva vi kan gjøre når vi legger fram vårt budsjett litt senere. Men det jeg kan si, er at vi vil legge opp til endringer i de sakene vi har lovet å gjøre noe med så raskt som mulig, sier Kolberg til NTB.

– Vil endringene i arbeidsmiljøloven kunne gjøres før 1. januar?

– Endringene den avgående regjeringen har gjort, vil tre i kraft 1. januar. Vi vil juridisk vurdere om det lar seg gjøre å reversere dette. Men vi kan love at vi skal gjøre det så raskt det er mulig, sier Kolberg, som også lover at den nye regjeringen vil gjøre arbeidsmiljøloven bedre enn i dag.

Krav

Djupedal og Kolberg var invitert til å snakke om samarbeidet mellom fagbevegelse og regjering på landsmøtet i forbundet. Forbundsleder Per Østvold gratulerte med valgseieren, og lovet at fagbevegelsen nå vil følge med på at løftene fra valgkampen blir oppfylt.

Han var spesielt opptatt av de lovede endringene i arbeidsmiljøloven og at de arbeidsledige får tilbake goder de har mistet. Begge politikerne brukte store ord om det som skal komme da de innledet.

-Vi starter en ny epoke, sa Kolberg, mens Djupedal tok enda sterkere i:

– Etter 1905 snakket man om den nye arbeidsdagen. Det skal vi gjøre også i 2005. Jeg håper dette blir ett av de store veiskiller i norsk politikk, sa Djupedal til applaus fra landsmøtet.

Ikke frede

Ellen Stensrud som innledet på vegne av LO, sa at LO ikke vil frede den nye regjeringen, selv om hun ville gi politikerne tid til å innfri løftene og kravene.

– Vi skal ikke sette tidsfrister, men noe bør komme allerede i det budsjettet den nye regjeringen skal legge frem. Vi må ha lov å spørre hvor de konkrete sakene blir av, sa hun.

LO-sekretær Stensrud ga også kritikk til de to partiene for at viktige enkeltsaker kom for lite frem i valgkampen og nevnte spesielt arbeidsmiljøloven og sosial dumping.

– Det er ikke alle deler av de rødgrønnes valgkamp som har imponert oss, sa hun.