De som lar seg henvise til «feil» sykehus, kan dermed få forlenget ventetiden med opptil ett år, skriver Aftenposten.

Pasienter som ble henvist til Ski sykehus fikk ny hofteprotese i løpet av 20 dager, mens ventetiden var 412 dager for hoftepasienter ved Rikshospitalet i Oslo, viser tall som Norsk Pasientregister og SINTEF Unimed har lagt ut på internett.

Også for andre typer operasjoner er det store variasjoner i ventetid. Mens nyrestein-pasienter måtte vente 26 dager på en operasjon på Ullevål sykehus, var den tilsvarende ventetiden 436 dager for en operasjon på Rikshospitalet. For meniskoperasjoner var ventetiden på Sandnessjøen sykehus 36 dager, mens den på Diakonissehjemmets Sykehus i Bergen var 372 dager.

Fra 1. januar i år ble det åpnet for fritt sykehusvalg, noe som betyr at pasienten i samråd med sin lege selv skal kunne velge hvilket sykehus vedkommende skal behandles ved.

NTB