En av tre skatteoppkrevere sier at innkreving av skatter er lavt prioritert i deres kommuner, skriver Aftenposten. Skatteoppkreverne har ansvar for å kreve inn ubetalte skatter til staten og kommunene. Undersøkelsen fra Riksrevisjonen avdekker store forskjeller i hvordan skattyterne ble behandlet og hvordan skatteoppkreverne går fram får å få inn skattepengene. Resultatet er at staten går glipp av skatteinntekter, mens skattebetalerne på sin side risikerer forskjellsbehandling. 15 skatteoppkrevere med ansvar for å kreve inn skatt fra 400.000 innbyggere, var med i undersøkelsen.

Statens samlede skatterestanser utgjør 8,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer over 23.000 sykehjemsplasser, fire nye operaer eller tre nye fregatter. To tredjedeler av disse pengene skulle skatteoppkreverne ha krevd inn.

Ett av områdene hvor forskjellene er størst for skattebetalerne, gjelder i hvilken grad skatteoppkreverne krever tvangssalg for å få inn uoppgjort skatt. Bor du i en mellomstore kommune med mellom 5.000 og 20.000 innbyggere, går skatteoppkreverne hardt fram hvis du ikke betaler skatten. Her krever man tvangssalg av hver femte skattebetaler med mer enn 20.000 kroner i uoppgjort skatt.

I store kommuner er skatteoppkreverne langt mer forsiktige. Her risikerer skattebetalerne tvangssalg i bare fire prosent av tilsvarende saker.